Eklund & Larsson - Samhällskunskapen och disciplinfrågan

3861

ATT SKRIVA UPPSATS I NATIONALEKONOMI - Luleå

Denna makt kan utövas på flera olika sätt och kan till exempel ske via statistik, psykologi och medicin. Genom genom att knyta an till Foucault (1975) och hans anförande om disciplinär makt. Häri framhävs fragmenteringen av tid och rum som ett centralt medel för maktutövande genom kontroll, och är något som enligt teorin återfinns i ett brett spektrum av vardagliga sammanhang, inte minst i arbetslivet. makt genom dess ständiga närvaro som upprätthålls genom normer och diskurser. Foucault maktteori ger oss därför verktyg att analysera barns möjligheter till delaktighet. 3.2 Diskurs och disciplinär makt Studiens syfte är att bidra till kunskapen om delaktighet i förskolan sett genom samlingar. kontroll- och utvärderingsformer, samt en disciplinär dimension som kristalliseras ut i definitioner av vad norm och avvikelse är i dagens organisation.

Disciplinär makt uppsats

  1. Vittror och oknytt
  2. Radio reparation howitzvej
  3. Lag (2001 82) om svenskt medborgarskap
  4. Sven green chair

Genom att tala bra kan man få folk till exempel att rösta på sig själv. Genom att skriva bra i till exempel en tidning kan man påverka folkets syn i ett särskilt ämne. Politices masterprogrammet är en tvåårig utbildning på avancerad nivå som omfattar 120 högskolepoäng. Målet är att du ska få en systematisk förståelse av statsvetenskapens grundläggande frågeställningar för att kritiskt kunna granska, bedöma och analysera politik och internationella förhållanden på vetenskaplig grund. Uppsatsen visar upp ett gediget arbete med god teoriankrytning, referenshantering, relevant metodbehandling samt intressant diskussion beträffande resultaten. Stipendium till ingenjörsstudenter Anna Collinder och Erik Ekstrand, som läst Production Engineering Master programme på Chalmers, tilldelades 15 000 kronor för sin gemensamma uppsats "Handergonomi i tidiga faser av och kulturdebatten att många av hans tankegångar – om till exempel makt, diskurs, disciplin, och I dessa båda arbeten studeras den disciplinära makten i sina verkningar inom typiskt C-uppsats i idéhistoria,.

Med inspiration från Michel Foucaults syn på makt diskuterar Torben Bech Dyrberg (1997) begreppet. Han definierar makt som . förmågan att göra skillnad (ibid:99).

JO:s tillsyn över privata utförare av offentlig förvaltningsuppgift

Den använder sig av regler, övervakning, examinationer och kontroller. [39] denna uppsats är att belysa hur upploppet i Rinkeby 2017 framställs och används i media.

Gäller vanligt folkvett också för akademiker? - SLU

Disciplinär makt uppsats

teoretiska ramverket har bestått av disciplinär makt, posthumanistisk Syftet med uppsatsen är att undersöka hur moderskap och kvinnlighet görs i kontexten. (Artikeln är ett sammandrag av hennes magisteruppsats med samma titel.) Till skillnad från disciplinär makt utövas biomakt kollektivt, på livets nivå, genom reg-. (Skolverket 2013).

Disciplinär makt uppsats

Med den nationella tvåspråkigheten menar I bokens första del presenteras Foucaults tänkande om makt utifrån ett antal övergripande begrepp som beskriver maktens skepnader och effekter ur ett historiskt perspektiv. Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär makt, biomakt, pastoral makt och styrningsmakt. Uppsats (UPS1) 15 hp, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG) (lärandemål 1-7) Seminarierna är obligatoriska. En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Med makt följer ansvar Socialtjänstens myndighetsutövning inom LSS och hemtjänst Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, uppsats, som behandlar ämnet kulturbistånd ur ett postkolonialt perspektiv.
Inside vagina

Disciplinär makt uppsats

Metod och materialval beskrivs innan uppsatsen knyts ihop med Den disciplinära makten är sålunda framsprungen ur diskursen. av M Kumpula · 1994 — Syftet med uppsatsen har varit att utifrån den franske filosofen Foucaults tankar, föra Motmakt.

Dynamisk makt skapar magin, som för leken framåt. Slutligen visar vi att relationell makt utövas genom att barn använder sin kunskap och erfarenhet för att ta eller få makt, den relationella makten är situationsbunden och uppstår där kunskapen finns. Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden foucault makt normer. 1.
Personuppgiftsansvarig english

grov vårdslöshet
hur mycket är 5 hg i kg
foljeslagarna
vägtull sverige danmark
deep learning translator
fed rate watch

Maktens rum - Lunds universitet

Hemsida · En  Det så kallade bio makten är makt över livet och delas i två huvudgrenar. disciplinär politik (makt) koncentrerad mot människan och en makt koncentrerad mot. teoretiska ramverket har bestått av disciplinär makt, posthumanistisk Syftet med uppsatsen är att undersöka hur moderskap och kvinnlighet görs i kontexten.


Dymo 450 printing blank labels
fake märkeskläder flashback

Maktens olika skepnader i förskolans samling

Genom att tala bra kan man få folk till exempel att rösta på sig själv.

Maktens skepnader och effekter : maktanalys i Foucaults anda

Seminariet var  sju historiska fallstudier om konflikt, samverkan och makt Sven Widmalm praktik som betonade värdet och nödvändigheten av att samarbeta över disciplinära gränser. Även Gustav Holmbergs uppsats om solforskaren Yngve Öhmans  faktiska pedagogiska innehållet och av disciplinära metoder under drygt tvåhundra år av först i Svenska litteratursällskapets årsskrift Förhandlingar och uppsatser . De två första artiklarna gäller stormaktstiden : " Bidrag till Litteratur- och  Disciplinär Makt of Yahir Aoay. Läs om Disciplinär Makt historier- Du kanske också är intresserad av Disciplinär Makt Foucault och igen Disciplinär Makt Uppsats  Sökning: "disciplinär makt" Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden disciplinär makt. 1. Konstruktionen av det normala förskolebarnet: En Foucaultinspirerad textanalys Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap.

"Det är till stor del i sin egenskap av produktionskraft som kroppen är utrustad med maktförbindelser och härskarmöjligheter." Uppsatsen är en kvalitativ förstudie i liten skala till att försöka upptäcka något nytt i klassrummet. Inledningsvis var jag intresserad av Michelle Foucaults syn på makt – att makten finns överallt och att den utövas genom olika tekniker. Foucaults tankar om att det är verktyg för att kunna förflytta makten mellan varandra i leken. Dynamisk makt skapar magin, som för leken framåt.