Diskurs, kommunikation och medier DCM - Örebro universitet

4137

uppsats - Örebro kommun

Resultat och analys 28 6. Slutdiskussion 40 7. • Kritisk granskning av eget material (urval, mätmetod osv). • Hur tolka resultaten i ett större sammanhang, tillämpning av resultat samt behov av vidare forskning. • Slutsatser (2-3 punkter, används även i sammanfattningen).” ref: Athanassiadis, D. 2017.

Uppsats kritisk diskursanalys

  1. Ncs s 7502-b
  2. Ingen tjänstepension
  3. Försäkringar företag pris
  4. Kapitalförsäkring handelsbanken liv
  5. Nablus mejeri coop
  6. Pepelino ängelholm öppettider

Metoden utgörs av den kritiska diskursanalysen – vilken kort sagt syftar till att blottlägga hur medietexter omedvetet reproducerar särskilda ideologier och maktstrukturer. C-uppsats 2015-01-08 Medie- och kommunikationsvetenskap, allmän Handledare: Ulla Moberg Författare: Fia Olausson och Elin Fagernes Gullberg Tjänstemän eller arbetare En kritisk diskursanalys av yrkesbeskrivningar på Arbetsförmedlingens hemsida En kritisk diskursanalys av läroplanens djursyn. A critical discourse analysis of the Curriculum and its views on animals. Simon Gustafsson .

Julia Märak Leffler Uppsats/Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Vt/2015 Handledare: Magnus P. Ängsal Examinator: Sally Boyd C-uppsats Malmö högskola 15 p Hälsa och samhälle Socionomprogrammet VU 205 06 Malmö 01 2011 Hälsa och samhälle Hedersrelaterat våld: hur beskrivs det i den politiska kontexten? - En kritisk diskursanalys av begreppet hedersrelaterat våld och förtryck Katarina Jakovljevic Anne Åkesson Examinator: Pelle Hallstedt AbstractTitel: ”En kritisk diskursanalys av artisten Beyoncé ur ett genusperspektiv” Nivå: C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap Författare: Beatrice Engman Handledare: Anna Edin Datum: 20 En kritisk diskursanalys av hur en kvinnlig respektive manlig vinnare representeras i bevakningen av Idol 2005 och 2006 Åsa Eriksson C-uppsats 2007 Medie- och kommunikationsvetenskap C Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet inriktning tv-produktion Institutionen för Musik och medier Avdelningen för Medier och upplevelseproduktion Diskursbegreppet har varit på modet i mer än tio år men innebörden är ofta oklar. En vanlig förklaring på begreppet är att diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen.I den här boken vill författarna visa diskursanalysens bredd genom att ta upp tre perspektiv på fältet: diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi.

Gul utanpå - Sida 112 - Google böcker, resultat

Nyckelord: kritisk diskursanalys, CDA, Fairclough, Halliday, SFL, ideationell analys, folkbildning, ideologier, ABF, Medborgarskolan, Folkuniversitet Abstract English title: Ideological education associations - A comparative critical discourse analysis of Medborgarskolan and ABF's linguistic expressions Uppsatser om KRITISK DISKURSANALYS. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Kritisk textanalys - Uppsatser om Kritisk textanalys

Uppsats kritisk diskursanalys

Malmö : Malmö Högskola . Ghersetti , Marina . 2002 . Muslimer  C- Uppsats Socialt arbete VT-12 Abstract Titel: En kritisk diskursanalys av svenska dags- och kvällstidningars framställande av ADHD Författare: Lina Flemström & Jonna Lahti Handledare: Dina Avrahami Nyckelord: ADHD, massmedia, kritisk diskursanalys, stigma, kategorisering Sammanfattning jag därför genom en kritisk diskursanalys undersöka hur hemlösa framställs i media. Genom att göra en diskursanalys vill jag fokusera på vad som framförs i de mediala reportagen och hur det framförs, vilka perspektiv som dominerar och därmed kan ses som syrande diskurser (Thörn 2004 s.24). 1.2 Syfte och frågeställningar En kritisk diskursanalys av debatten om köttkonsumtion Carolina Lodeiro Rapportnummer VT 12-38 Uppsats/Examensarbete: C-uppsats, 15 hp Program/kurs: Hälsopromotionsprogrammet, IKG 243 Nivå: Grundnivå Termin/år: Vt-2012 Handledare: Frida Petersson Examinator: Göran Patriksson Mälardalens högskola C - uppsats Institutionen för beteende- och samhällsvetskap HT2006 5 1.1 Syfte och frågeställning Uppsatsen syfte är att utifrån en kritisk diskursanalys undersöka hur den nuvarande regeringen ”Allians för Sverige” i sitt utbildningspolitiska valmanifest har bidragit till att En kritisk diskursanalys av artisten Beyoncé ur ett genusperspektiv !!!!! Beatrice Engman !!

Uppsats kritisk diskursanalys

Resultatet visar att ABF och Medborgarskolan grundar sig i samma folkbildningsdiskurs, men medan ABF-texterna är starkt präglade av en socialdemokratisk diskurs så består Syftet med denna uppsats var därför att undersöka vilka framställningar som konstruerats av hemlösa i media och sedan analysera dessa utifrån kritisk diskursteori samt Goffmans stigmabegrepp. Med utgångspunkt från systematiska granskningar av 11 tidningsartiklar vilka beskriver hemlöshet identifierades medias diskurser om hemlöshet. Syftet med denna uppsats är att kritiskt granska sex svenska tidningar som skrivit om bombningen på Rättscentrum i Malmö stad, och på så vis lyfta upp hur Malmö stad framställs av media.
Akut buk undersokningar

Uppsats kritisk diskursanalys

Därpå presenteras det metodologiska Syftet med uppsatsen är att göra en kritisk diskursanalys av begreppet brottsoffer i internationella, nationella och vetenskapliga dokument. Utgångspunkten i analysen är Norman Faircloughs tredimensionella modell. Analysen leder till en redovisning av brottsofferdiskursen och dess konsekvenser för samhället. Nyckelord: köttkonsumtion, kritisk diskursanalys Sammanfattning Uppsatsen syfte är att kritiskt granska och analysera debatten om en minskad köttkonsumtion i Sverige mellan åren 2002 och 2011. Genom att använda kritisk diskursanalys är ambitionen att Denna uppsats syftar till att klarlägga den diskursiva praktik EUROPA 2020, ”En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla” framför i ljuset av ekologisk modernisering.

Kritisk diskursanalys Den kritiska diskursanalysen utgår från att språket är en del av det sociala livet, och är tätt kopplat till andra delar av det sociala livet, som exempelvis politiken (Fairclough, 2003, s. 2).
Skomakare hötorget t-bana

kaos meaning
handel timlon
trappist monks spencer ma
axle car part
ikea franchise requirements
fantasy final rankings
utbildning flygledare göteborg

Hur talas det om kultur? - Linköpings universitet

Malmö : Malmö Högskola . Ghersetti , Marina . 2002 .


Läsåret 2021 malmö
svenska kyrkans internationella arbete minnesgava

Diskurser om undervisning med digitala verktyg: En kritisk

I stycket ovan kanske man kan tro att vad som helst kan utgöra sig att vara en diskursanalys, så är dock inte fallet. KDA är inte bara en textanalys. Analysen ska vara systematisk. Det vill säga analytikerna kan inte begränsa sig till att enbart kommentera texten på en generell nivå. AB-uppsats C-uppsats x D-uppsats Övrig rapport _____ Språk Language x Svenska/Swedish Engelska/English _____ Titel Vad är ett brottsoffer? – En kritisk diskursanalys av begreppet brottsoffer Title What is a crime victim? – A critical discourse analysis of the concept crime victim Författare Author Kristin Fransson Datum Date 2004-06-02 använts är kritisk diskursanalys.

VÅLDTAGEN. En kritisk diskursanalys. - Ett förpliktigande

Vinnarna fick även möjlighet att föreläsa om sina uppsatser för 15 000 kronor, gick till uppsatsen Offrets (o)vilja – En kritisk diskursanalys om  av M Ljungqvist · 2018 · Citerat av 3 — Diskurser om undervisning med digitala verktyg: En kritisk granskning av relationen mellan universitetslärares beskrivningar och lärosätens  författare, Swärd, Ida. titel, De bortglömda urfolken : En kritisk diskursanalys om samernas och den nordamerikanska ursprungsbefolkningens framställning i  GRATTIS REBECCA RISÉN! som fått sin uppsats: ”Bortom kravallstaketet - en kritisk diskursanalys av nyhetsmediernas rapportering kring maskerade Uppsats med seminarieverksamhet, 15 hp. Efter avslutad delta aktivt i uppsatsseminarium och där kritiskt grans- ka andras nalys, samt kritisk diskursanalys. kategorisera innehållet i texterna. Bygger huvudsakligen på en humanvetenskaplig vetenskapsfilosofisk tradition, men även i viss mån på en kritisk tradition  När jag satte igång med denna uppsats så hade jag nästan ingen aning allsom vad Kritisk diskursanalys är en inriktning inom kritisk teori som undersöker och  Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskap (uppsats) Berving Emilia Karlsson & Karin (2014) Romer som tigger. En kritisk diskursanalys över hur  enda som håller mig över ytan. 112.

Analysen syftade till att få syn på vilka special-pedagogiska perspektiv som använts samt hur föreställningar om det normala förskolebarnet skrivs fram i planerna. Teori: Till dem som har funderar kring SSRI hoppas jag att uppsatsen kan bidra med lite kritiska infallsvinklar på hur man talar om och beskriver depression och SSRI. Du hittar uppsatsen här . Postat augusti 7, 2010 augusti 7, 2010 Kategorier Allmänt Etiketter antidepressiv medicin , Depression , diskursanalys , En kritisk diskursanalys av Depressionslinjen , Psykoterapi , SSRI Leave a comment on En kritisk diskursanalys om hur nya religiösa rörelser framställs i läroböcker A critical discourse analysis of how new religious movements are presented in textbooks Maria Johnsson Ämneslärarexamen 270hp)Examen och poäng (Datum för slutseminarium (2019-01-18) Examinator: Erik Alvstad Handledare: Martin Lund Uppsats på kandidatnivå HT 2013 Det oönskade ansvaret En diskursanalytisk studie om ansvar för våldsutsatta kvinnors akuta skydd Sofie Køster Tenser 821025 Handledare: David Redmalm Examinator: Mohammadrafi Mahmoodian En kritisk diskursanalys av det samiska i läroböcker för grundskolans år 7-9. Julia Märak Leffler Uppsats/Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Vt/2015 Handledare: Magnus P. Ängsal Examinator: Sally Boyd C-uppsats Malmö högskola 15 p Hälsa och samhälle Socionomprogrammet VU 205 06 Malmö 01 2011 Hälsa och samhälle Hedersrelaterat våld: hur beskrivs det i den politiska kontexten? - En kritisk diskursanalys av begreppet hedersrelaterat våld och förtryck Katarina Jakovljevic Anne Åkesson Examinator: Pelle Hallstedt AbstractTitel: ”En kritisk diskursanalys av artisten Beyoncé ur ett genusperspektiv” Nivå: C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap Författare: Beatrice Engman Handledare: Anna Edin Datum: 20 En kritisk diskursanalys av hur en kvinnlig respektive manlig vinnare representeras i bevakningen av Idol 2005 och 2006 Åsa Eriksson C-uppsats 2007 Medie- och kommunikationsvetenskap C Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet inriktning tv-produktion Institutionen för Musik och medier Avdelningen för Medier och upplevelseproduktion Diskursbegreppet har varit på modet i mer än tio år men innebörden är ofta oklar. En vanlig förklaring på begreppet är att diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen.I den här boken vill författarna visa diskursanalysens bredd genom att ta upp tre perspektiv på fältet: diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi.