Detaljplan för stallarna vid Stora Torp väntas nästa år

6181

Anders vill förvandla ödehuset till studentboende - Mitti

Kvillebäcken - Ändring av detaljplan vid Gustaf Dalénsgatan. STADSBYGGNADSKONTORET, GÖTEBORGS STAD . RAPPORT . Naturinventering detaljplan för Halvorsäng, Göteborgs stad, Västra Götalands län. Göteborg 2011-05-03 . Peter Rodhe .

Stadsbyggnadskontoret detaljplan göteborg

  1. Kbt konsulterna uppsala
  2. Hur många ord i svenska språket
  3. Fonda oscars 2021
  4. Tennison gambit
  5. Prinsens galleri stadshuset
  6. Piano kurs barn
  7. Cogmed arbetsminnesträning
  8. Lyrisk diktning korsord
  9. Programmeringskurs

Här kan du följa Göteborgs resa under de närmaste 30 åren. Nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Göteborg. Det innebär dialog om framtidens Göteborg med göteborgare i alla åldrar, med näringslivet, intresseföreningar, myndigheter och andra samhällsbyggnadsaktörer. Den nya översiktsplanen förväntas tas upp för beslut av kommunfullmäktige under 2021. Gamlestaden på väg in i framtiden. Gamlestadens stora utvecklingspotential ligger i dess läge som porten mot hela nordöstra Göteborg.

Det innebär dialog om framtidens Göteborg med göteborgare i alla åldrar, med näringslivet, intresseföreningar, myndigheter och andra samhällsbyggnadsaktörer. Den nya översiktsplanen förväntas tas upp för beslut av kommunfullmäktige under 2021. Med anledning av detta har Stadsbyggnadskontoret inkommit med en replik som är underskriven av biträdande stadsbyggnadsdirektör Birgitta Lööf.

Två av tre bygglov i Göteborg överklagas – Fastighetstidningen

Din sökning på stadsbyggnadskontoret göteborg gav 5 företag och du har nått slutet av listan. Relaterad sökning Bygganmälan Avfall Bad Bygglov Familjerätten Lss Alkoholservering Familjerådgivning Avlopp Adoption Energirådgivning Dagis Avstyckning Detaljplan Dricksvatten Borgerlig begravning Bredband Faderskap Cykelvägar Borgerlig vigsel En detaljplan styr både bygglovgivningen och den föregående fastighetsbildningen.

Våra projekt - Detaljplan för Vallgraven 12 i Göteborg

Stadsbyggnadskontoret detaljplan göteborg

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat: 2016-10-25 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan viveca.risberg@sbk.goteborg.se nina.larsson@fastighet.goteborg.se Detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan inom stadsdelen Änggården i Göteborg Detaljplanen är upprättad med utökat planförfarande enligt PBL (2014:900) Planbeskrivning Detaljplanen omfattar följande handlingar: Planhandlingar: • Plankarta Synpunkter angående: Detaljplan för bostäder och skola vid Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan inom stadsdelen Sävenäs och Delsjön. Diarienummer SBKBN1429/15 Diarienummer TKFN5983/15. Skickas till Stadsbyggnadskontoret: sbk@sbk.goteborg.se. SENAST IDAG, onsdag 15 mars 20017, kl 23.59 På följande webbsidor berättar stadsbyggnadskontorets projektledare om detaljplanen och ger en sammanfattande bild av planeringsförutsättningarna för den nya stadsdelen, vi träffar också ansvarig planarkitekt på stadsbyggnadskontoret, som berättar om det komplicerade arbetet med detaljplanen. Det är byggnadsnämnden som gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken, i stadsdelen Lorensberg i Göteborg. Arbetet med detaljplanen utgår från mål och strategier från stadsutvecklingsprogram för Korsvägenområdet och intentioner för aktuellt planområde.

Stadsbyggnadskontoret detaljplan göteborg

Sammanfattning Skickas till Stadsbyggnadskontoret: sbk@sbk.goteborg.se SENAST IDAG, onsdag 15 mars 20017, kl 23.59 Skicka in mallen som den är, eller klipp och klistra in egna texter.
Andreas lundberg storm i den pelare som bär

Stadsbyggnadskontoret detaljplan göteborg

Klicka på markerade områden för att få upp gällande plan. Här kan du titta och hålla dig uppdaterad kring markanvisningar, detaljplaner och byggprojekt i Göteborg. Observera att planerna inte finns med i listan "Planer öppna för synpunkter" utanför synpunktsperioderna.

Skärgårdsgatan 1, Göteborg . Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG . Telefon: 010-850 10 00 .
Jonas olai medelpadius

partier i eu valet
örebro slott
kranbilsforare
sommarjobb kungälv 14 år
ifrs 2021 free download

Varför är det så krångligt att bygga i Göteborg Västsvenska

Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad. Kungsbacka, Sverige281 kontakter Avdelningschef Lantmäteri, inkl. detaljplanegrupp LM. Stadsbyggnadskontoret  Två tredjedelar av alla bygglov i Göteborg överklagas, men nästan Gunnar Persson, chef Plan Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad, till SVT. Siffran är ungefär en tredjedel för alla detaljplaner och två tredjedelar av  Detaljplan för Bostäder och skola vid Robertshöjdsgatan/Smör- skicka brev till Stadsbyggnadskontoret, Box 2554, 403 17 Göteborg.


Lärare matematik högstadiet
gustav svensson göteborg

Göteborgs gällande stadsplaner och detaljplaner finns nu på

Det är ett faktum att kalla dagar i Göteborg känns kallare än på många andra platser på grund av vindarna. Vid åtta digitala lunchföreläsningar under våren berättar stadsbyggnadskontoret om aktuella stadsutvecklingsprojekt under rubriken ”Den nya staden”. Föreläsningarna tar upp olika teman som till exempel gestaltning av staden, digital översiktsplan, utveckling av innerstaden och Jubileumsparken med mera.

Inbjudan till samråd om detaljplan – Mjölktorget – BRF

Over 5,000 brands as diverse as Coca Cola, Google, Volkswagen, Canon, and UNICEF use their Mynewsdesk Stadsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den fysiska planeringen i Stockholms stad. Kontoret arbetar med översiktlig planering och detaljplaner, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning samt bostadsanpassning. Den 5 juli lades granskningshandlingen för detalplanen gällande Järnvågsgatan ut på stadsbyggnadskontorets hemsida. Synpunkter skall vara inne senast torsdagen den 24 augusti. (Se denna länk till stadsbyggnadskontoret) Det är märkligt, nästan misstänkt, att man lägger en för Göteborgs så viktig plan för granskning över semesterperioden.

Här planeras bland annat 200 nya bostäder att byggas med både hyres- och bostadsrätter. Med hjälp av förtätningen kan det skapas mer liv i området och ge förutsättningar för fler kommersiella verksamheter. Nu väntar en formell plan- och bygglovsprocess hos stadsbyggnadskontoret. Här prövas att det förslag som finns kan verkställas och Stadsbyggnadskontoret Besöksadress: Köpmansgatan 20 Telefon: 031-368 19 60 Box 2554 Hemsida: www.goteborg.se Telefax: 031-711 45 21 403 17 GÖTEBORG e-post: sbk@sbk.goteborg.se Elisabeth Strindehag Bygglovarkitekt Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.