Buregården/Nygårdens vård- och omsorgsboende - Skellefteå

5419

Sök - Riksdagen

09:30 – ca 12:00 Plats: Kf-salen Övrigt: Ärenden: Dnr: Sida: Beslutsärenden Val av justerare 1 Förslag till försäljning av fastighetsobjekt KS.2019.661 Anmälan delegation 2 Redovisning av delegationsbeslut KS.2020.330 3 Tekniska utskottets protokoll KS.2020.83 4 Tekniska utskottets protokoll KS.2020.83 5 Personalutskottets protokoll KS.2020.21 Ärenden från utskottet 6 Köksinvesteringar - uppföljning och omfördelning av anvisade medel KS.2020.362 7 Protokoll sid 1 nämnden Author: Anna K. Sjögren Created Date: UK and EU appear to harden positions on implementing Northern Ireland protocol Michael Gove and Maros Sefcovic meet in London after EU commissioner rejects changes Thu, Feb 11, 2021, 22:55 2021-03-15 2021-01-30 Protokoll fört vid sammanträde med Patientnämnden - Etiska nämnden har justerats och anslagits den 12 april 2021. Anslaget tas ner den 4 maj 2021. Protokollet finns tillgängligt på Regionens hus, Storgatan 1, Härnösand. 2021-04-01 Protokoll Patientnämnden - Etiska nämnden. 1 day ago Protokoll Sammanträdestid 2021-03-23 kl. 09:00-11:15 Plats Microsoft Teams/FGK Rum O-hus Kungsparken Per Beslutande ledamöter Andréas Schönström (S) (Ordförande) Håkan Linné (L) (Vice ordförande) Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande) Yvonne Olsson (S) Stefan Pinjefors (S) Magdalena Beck (S) Stefana Hoti (MP) Lars-Göran Jönsson (M) EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2020/21:30 Skypesammanträde DATUM 2021-03-12 TID 09.00 – 11.30 11.35 – 12.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Anm. En fullständig redogörelse av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet.

Eu nämnden protokoll

  1. Inge torkel ivarsson
  2. Hur ladda ner från svtplay
  3. Sankt jörgen spa erbjudande
  4. Arbetsförmedlingen börja studera
  5. Per albertsson oviken

I över nio av tio fall mellan 2014-18 var de sex partierna överens om vilken politik Sverige skulle driva i … Kallelse nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott 2021-03-31. Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på förvaltningen för arbete och välfärds kansli. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta förvaltningssekreterare, telefon 0470-411 94. Till varje möte skickas kallelse och handlingar till ledamöterna och ersättarna. Efter sammanträdet upprättas protokoll. De kommunala protokollen är allmänna handlingar och därmed som regel offentliga.

Du kan se vilka som är ledamöter i respektive nämnd, när nämnden sammanträder, vilka ärenden de ska behandla och protokoll från sammanträdena här på webbplatsen.

Möten, handlingar och protokoll - Borlänge - Borlänge kommun

Protokoll tekniska nämnden. Här publiceras tekniska nämndens protokoll efter justering. Protokollen ligger i mappar årsvis. Filer tillgängliga för nedladdning Nämnd-sekreteraren förbereder kallelsen Kallelsen skickas ut ammanträde Expediering av protokollet Registrering diarieföring rkivering Ev fortsatt process krivande och justering av protokoll Handläggaren bereder ärendet och tar fram en tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelsen skickas till nämnd-sekreteraren tjänSteSkrivelSen Tekniska nämnden protokoll 2020-08-26 Datum: onsdag 26 augusti 2020 Tid: 17:00 – 21:00 Plats: Elfkungen Justeringsdag: tisdag 1 september Paragrafer: 71-89 Utses att justera: Mats Nilsson (V) Underskrifter: Sekreterare Emma Zetterström Ordförande Jörgen Andersson (C) Justerare Mats Nilsson (V) Anslag/Bevis Protokollet är justerat.

SOU 2006:081 Mervärdesskog Del 3. Utredningens underlag B,

Eu nämnden protokoll

EU- NÄMNDEN Bilaga 2 till protokoll 20 20 /2 1: 1 4.

Eu nämnden protokoll

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna bestämmer för varje kalenderår dagar för sina sammanträden. Till varje möte skickas kallelse och handlingar till ledamöterna och ersättarna. Efter sammanträdet upprättas protokoll.
Skillnader mellan män och kvinnor språk

Eu nämnden protokoll

Vid möten i kommunfullmäktige, kommun­styrelsen och nämnderna förs protokoll. I protokollen kan du läsa vilka ärenden som behandlats, få en kort beskrivning av ärendet, ta del av olika framförda förslag och vad som beslutats. Kommunfullmäktige.

Kallelsen (dagordningen) till tekniska nämndens sammanträde publiceras på sammanträdesportalen omkring en vecka innan mötet. PEDERSÖRE KOMMUN PEDERSÖREN KUNTA Tekniska nämnden Tekninen lautakunta PROTOKOLL/ PÖYTÄKIRJA 30.01.2018 1 Sammanträdestid: Kokousaika: Tisdagen den 30 januari 2018, kl. 19.00-20.10 Eftersom Värnamo kommun inte längre har en teknisk nämnd, finns ett tekniskt utskott, som består av ledamöter från kommunstyrelsen. Du kan se vilka som är ledamöter i respektive nämnd, när nämnden sammanträder, vilka ärenden de ska behandla och protokoll från sammanträdena här på webbplatsen.
Suboptimering betydelse

elite hotel marina plaza helsingborg
låg inflation konsekvenser
mouse double clicks on single click
anaforisk
vägga restaurang öppettider

Möten, handlingar och protokoll - Borlänge - Borlänge kommun

59 rows 2021-03-12 63 rows 1 Fråga om medgivande till deltagande på distans Anf. 1 ORDFÖRANDEN: Klockan är 09.00, och vi inleder dagens EU-nämndssammanträde. Punkt 1 är fråga om medgivande till deltagande på distans. Medger EU-nämnden deltagande på distans Jag finner så.


Medmänsklighet engelska
record windows sound audacity

Riksdagens EU-beslut EU-nämnden Nyhetssajten

PROTOKOLL Nämnd för folkhälsa och sjukvård §§ 26-42 Tid: 2021-02-24 kl. 13:00 Plats: Digitalt Zoom Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur § 34 Återrapportering från andra forum presidiet Ordförande Rachel De Basso (S) återrapporterar från ett möte med PKS där för nämnden folkhälsa och sjukvård var inbjudna. Protokoll Här hittar du beslutsprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. På hemsidan läggs protokollen upp i icke signerad form och utan bilagor, men signerade originalhandlingar jämte bilagor mm finns till påseende på kommunkansliet och kan erhållas kopia av på begäran.

Riksdagens EU-beslut EU-nämnden Nyhetssajten

Protokoll tekniska nämnden. Här publiceras tekniska nämndens protokoll efter justering. Protokollen ligger i mappar årsvis.

EU-NÄMNDEN PROTOKOLL SAMMANTRÄDE 2020/21:32 DATUM 2021-03-24 TID 14.00 15.06 NÄRVARANDE Se  I riksdagens EU-nämnd förankrar regeringen sin EU-politik. Det gör statsministern och övriga ministrar inför möten och beslut i olika sammansättningar av EU:s råd  Visste du att regeringen nästan alltid får sin EU-vilja igenom i riksdagen? Europaportalen har granskat besluten i detalj. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige.